Thai English

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

  • 413 ม.4 ในหมู่บ้านน้ำผึ้งวิลเลจ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
  • 053 3210111
  • 053 3210111
  • m.retarded@gmail.com

รูปภาพแผนที่