Thai English

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

  • 413 ม.4 ในหมู่บ้านน้ำผึ้งวิลเลจ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
  • 053 3210111
  • 053 3210111
  • m.retarded@gmail.com
  • Facebook : ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่
  • Line official : @fmrth-chiangmai

รูปภาพแผนที่